Monday, April 11, 2011

Sa Kilometer Zero

Patuloy kang nagpapahabol,
Parang batang nakawala sa koral.
Ikaw ay masaya,
Sino ang sisisihin?

Patuloy kang nagpapahabol,
Parang batang nakawala sa koral.
Hindi marinig ang nakakabinging tunog
Ng trak na padaan sa kilometer zero.

Ikaw ay masaya
Sino ang sisihin?
Ang siyang nagdala
O siyang tumanggap?

Ikaw ay masaya,
Sino ang sisisihin?
Ang mga matang nakasaksi,
Hindi matanggap, ako ba, ako ba?

Ikaw ay masaya,
Parang batang nakawala sa koral.
Dumaan ang trak sa kilometer zero.
Sino ang sisihin?

1 comment:

Anonymous said...

Ang gulo!

Post a Comment