Wednesday, September 1, 2010

5 stages of Grief

Ever heard of the Kubler-Ross model?

It is also known as the 5 stages of grief.

Eto yung process na dinadaanan ng isang tao pag may nangyayaring di kanais nais sa kanya. Madalas, pag nadadiagnose sila o isa sa mga malapit sa kanila na may isang terminal na illness.

Eto yung mga steps nun,

1. Denial - Dinedeny nila na nangyayari sa kanila ang nangyayari sa kanila ngayon.

2. Anger - Nagagalit sila dahil hindi na nila madeny yung nangyayari sa kanila.

3. Bargaining - Eto na yung nakikiusap sila, promising that they will change or do something better kung makakaligtas sila sa nangyayari sa kanila ngayon.

4. Depression - Depressed na since wala na silang magagawa sa kalagayan nila ngayon. Eto na yung part na narerealize na nila na wala na silang magagawa.

5. Acceptance - Final stages. Handa na sila, ok na sila, tanggap na nila nangyayari sa kanila. Hindi na sila depressed sa mga nangyayari sa kanila bagkus handa na nilang harapin it.

Yang ang 5 stages of Grief.

May kilala ba kayong dumaan na dyan?

5 comments:

Anonymous said...

me!

RL... said...

Anonymous, dumaan ka sa limang yan?

Anonymous said...

lahat naman yata eh dumadaan sa limang yan.... but just realized that now...nice post Mr.RL...

RL... said...

Thank you Anonymous#2. Sinasabi mo na lahat tayo, at one point in our life, had grieved? Well may tama ka :)

Anonymous said...

oo nagdaan naako sa lahat ng yan :)) hindi nga lang ata magkakasunod..

Post a Comment