Sunday, July 11, 2010

Sa likod...

Sa likod ng mga kasinungalingan, ay doble ng katotohanan

Sa likod ng malamig na gabi, may mainit na yakap ang hahalik sa katawan mo.

Sa likod ng masasayang araw, ay may malungkot na araw na susunod.

Sa likod ng babaeng nakahubad, may pusong nagmamahal ng parang isang ina.

Sa likod ng nakangiting labi, ay may mga bulok na ngipin na laging gumagambala sa iyo.

Sa likod ng mga yosi ,ay may mga nikotina na unti-unting pumapatay sa iyo

Sa likod ng Magandang mukha ng babae,ay may masamang ugali ang napapaloob dito.

Sa likod ng masasayang tawa,ay may malungkot na tao na naiinggit sa iyo.

Sa likod ng tahimik mong buhay, may taong gagambala sa iyo pagdating mo sa buhay nila.

Sa likod ng hangin mong hinihinga, may components yan na utot,atbp(di mo lang alam)

Sa likod ng mga junk foods , may nutrisyon facts na sinungaling.

Sa likod ng relo, may maliit na motor na pinapaandar ng baterya.

Sa likod ng mga ulap, may diyos na di mo nakikita

Sa likod ng tae, may bulateng gumagapang gapang na di mo nakikita.

Sa likod mo, may taong gustong gusto ka na di mo nakikita.

Sa likod ng mga sikretong sinabi sa iyo, may 90% doon , di mo na naalala.

Sa likod ng taong mahal mo, ay may taong mas nagmamahal sa kanya.

Sa likod masasayang alaala, may malungkot na trahedya. :c

No comments:

Post a Comment