Tuesday, August 24, 2010

Saan na Tutungo?

"Saan na Tutungo?"

Lumilipad ang ibon patungong hilaga
upang lumayo't maging maginhawa.
Patungo sa lugar ng kasaganahan,
muling babalik sa magandang oras.

Di lamang iisa ang ibong nangarap.
Di lang lima ang ibong lumalayo.
Di mabilang ang mga ibon na lumilipad
patungo sa lugar ng kasaganahan!

Saan na tutungo matapos maghirap
pumunta sa lugar kung saan mag-iisa.
Kung saan ang kasaganahan ay lasap
ngunit saya'y di madatnan.

Aanhin pa ang yaman
kung puso'y naiwan
sa lugar ng unos
kung saan may nagmamahal.

No comments:

Post a Comment